Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens i helsesektoren

Evaluering

Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens i helsesektoren Med utgangspunkt i det radiologiske fagområdet

I denne rapporten foreslår vi nasjonale tiltak basert på en bred kartlegging av muligheter, utfordringer og behov ved innføring og bruk av kunstig intelligens med utgangspunkt i det radiologiske fagområdet. Mange av problemstillingene og behovene er generelle og vil også være gjeldende for andre fagområder. Utredningen og innholdet i rapporten er basert på innspill fra representanter for helsesektoren, forskningsmiljøer og næringsliv. Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, med bistand fra Statens legemiddelverk og innspill fra Helsetilsynet. Vi vil takke alle samarbeidspartnere og deltakere som velvillig har bidratt til innholdet i denne rapporten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9789240029200

Tema

Helse og omsorg