Last ned som PDF

251 sider

8.95 MB

Forsiden av dokumentet Å se og bli sett

Studie

Å se og bli sett Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport

Den foreliggende rapporten er sluttrapport fra prosjektet Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Forskningsprosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og har foregått i perioden november 2011 til november 2013. Sluttrapporten beskriver både praksis i intensivopplæringen, samt læreres og elevers syn på og vurdering av tilbudet. Den inneholder også en beskrivelse av tilrettelegging av intensivopplæringen i skolen, slik det er formidlet fra skoleleders side.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Wenche Rønning, Janet Hodgson og Peter Tomlinson

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788273216441

Tema

utdanning og forskning