Last ned som PDF

41 sider

7.15 MB

Forsiden av dokumentet Statlige virksomheters arbeid med å redusere kjøp av konsulenttjenester i 2022

Kartlegging

Statlige virksomheters arbeid med å redusere kjøp av konsulenttjenester i 2022

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet gått igjennom alle årsrapportene til de statlige virksomhetene som mottok fellesføringen om konsulentbruk i 2022. DFØ har også gått gjennom tall fra statsregnskapet.no. Konsulentbruken på ulike områder utvikler seg ulikt. For eksempel var den prisjusterte nedgangen i konsulentutgiftene til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv (artskonto 671) 1,4 prosent, mens den prisjusterte nedgangen i konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgiving mv. (artskonto 672) var på 10 prosent. Mange virksomheter rapporterer om økt bevissthet rundt å redusere bruken av konsulenter. Det er likevel ikke mange konkrete tiltak som peker seg ut for å redusere bruken av konsulenter i årsrapportene.

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

dfo.no

Tema

statsforfatning og demokrati