Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen

Kartlegging

Utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen 2021-2022

I dette notatet presenter DFØ utviklingen av antall ansatte i statsforvaltningen i perioden 2021 til 2022. Undersøkelsen bruker statistikk fra SSB og data fra DFØs kartleggingsundersøkelse. Noen sentrale funn fra årets rapport er: I 2022 var det 174 203 arbeidsforhold i statsforvaltningen. Det er en økning på 3 820 arbeidsforhold fra 2021, noe som tilsvarer 2,2 prosent.

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

dfo.no

Tema

statsforfatning og demokrati