Last ned som PDF

41 sider

2.46 MB

Forsiden av dokumentet Kvinner, fred og sikkerhet (2023-2030)

Strategi/plan

Kvinner, fred og sikkerhet (2023-2030)

Kvinner, fred og sikkerhet er en sentral del av Norges innsats for fred og sikkerhet. Denne handlingsplanen er Norges femte nasjonale handlingsplan for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og tilhørende resolusjoner, samt den bredere agendaen for kvinner, fred og sikkerhet. Planen viderefører flere av hovedinnsatsområdene der Norge har en særlig mulighet til å fremme kvinner, fred og sikkerhet internasjonalt, men reflekterer også at behovet for nasjonal gjennomføring av agendaen for kvinner, fred og sikkerhet i vårt eget beredskaps- og sikkerhetsarbeid blir stadig viktigere.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

likestilling, integrering og inkludering