Last ned som PDF

90 sider

2.71 MB

Forsiden av dokumentet Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser

Statusrapport

Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser

Rapporten inneholder ei sammenstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på et oppdrag som NIBIO fikk fra Landbruks- og matdepartementet i november 2022. Bærekraft er operasjonalisert som jordbrukets evne til å vedvare. Det bestemmes igjen av om det drives på en måte som ikke kommer i konflikt med seg sjøl og sitt eget produksjonsgrunnlag og heller ikke med livsvilkår og ressurser for mennesker og hensyn til naturmiljøet utenfor sektoren. Det er også forutsatt at norsk jordbruk skal levere goder og tjenester i tråd med mål fastlagt i norsk landbrukspolitikk. Dette betyr ikke at konservering av status er et mål. Det kan tvert imot være slik at endringer nettopp er en avgjørende forutsetning for at jordbruket i Norge kan bestå og levere godt i all framtid. Dette skal analyseres i en etterfølgende del 2 av oppdraget. Hovedpunkt fra gjennomgangen av kunnskapskilder og ei sluttvurdering av status for bærekraft finnes i et sammendrag sist i rapporten.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Anne Kjersti Bakken, Marianne Bechmann, Helge Bonesmo, Anel Finci, Ola Flaten, Geir Wæhler Gustavsen, Torbjørn Haukås, Agnar Hegrenes, Line Johansen, Ingeborg Klingen, Sigrun Kværnø, Eva Skarbøvik, Håvard Steinshamn, Marianne Stenrød, Anja Celine Winger, Anne Falk Øgaard og Audun Korsæth

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788217033479

Tema

Mat, fiske og landbruk