Last ned som PDF

59 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Utredning av obligatorisk småbåtregister

Vedlegg

Forhåndsutredning

Utredning av obligatorisk småbåtregister

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar 2023 i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt. I del 1 vurderes det om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister, og hva som vil være en hensiktsmessig avgrensing av et slikt register. I del 2 vurderes innretning og plassering. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres en obligatorisk registreringsplikt for alle næringsfartøy under 15 meter, og alle fritidsfartøy ned til 4,5 meter, samt alle fritidsfartøy under 4,5 meter som har en større ytelse enn 25 HK/19 kW. Samtidig anbefaler Sjøfartsdirektoratet at det opprettes en merkingsplikt på fartøy som ikke inngår i registreringskravet.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Sjøfartsdirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

samfunnsøkonomi mulighetsrommet