Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Ukategorisert

Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Justis- og beredskapsdepartementet ga 17. februar 2012 DSB i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som innen 15. juni 2012 skulle avgi en utredning om og i hvilken utstrekning det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgangen

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788277682761