Last ned som PDF

42 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

Forhåndsutredning

Vurdering av regulering og kontroll med tilgang til ammoniumnitrat

EU har som et ledd i kampen mot terror vedtatt å legge begrensninger på hvem som kan få tilgang til stoff eller stoffblandinger som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat (≥ 16 % N fra AN). Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har i den forbindelse gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utrede om, og i hvilken utstrekning, det skal og kan etableres strengere ordninger i Norge knyttet til tilgang til slike stoff og stoffblandinger.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788277682761

Tema

lov og rett, beredskap