Last ned som PDF

65 sider

2.6 MB

Forsiden av dokumentet Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Studie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående

I forskningsprosjektet ARK&APP (2013–2015) blir det gjennomført to kvantitative og 12 kvalitative casestudier. Lærerens valg og bruk av læremidler og læringsressurser, samt elevenes bruk av læringsressurser er sentralt i prosjektet ARK&APP. I denne rapporten følger vi to lærere og deres klasser, med til sammen 52 elever, i påbygg Vg3 i historie i en periode på fire uker våren 2014. Tema for undervisningsperioden er mellomkrigstiden, med fokus på kildekritikk og ideologiforståelse. Våre analyser vektlegger forskjeller i hvordan lærerne integrerer og strukturerer helklasseundervisningen, og hvordan de brukte tavlene. Den ene læreren organiserte helklasseundervisningen slik at elevene i større grad måtte delta i felles samtaler og problemløsing. I den andre lærerens undervisning ble den interaktive tavla brukt i mindre grad. Denne læreren var faglig dyktig, men tross gode fortellinger så var det alltid elever som lot seg avlede av PC-ene, og læreren ba heller ikke elevene om å legge dem vekk. Designet på studien gjør det mulig å beskrive disse forskjellene i tidsbruk, interaksjonsform og anvendelse av læringsressurser.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Ingvill Rasmussen, Øystein Gilje, Leila Ferguson, Line Ingulfsen og Hildur Bakkene

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning