Last ned som PDF

204 sider

8.71 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

NOU

NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon av rapporteringen kan foretas både av revisjonsforetaket som reviderer årsregnskapet og av annet revisjonsforetak. Videre foreslår utvalget at alternative tilbydere av attestasjonstjenester kan attestere bærekraftsrapporteringen, selv om disse ikke er revisjonsforetak.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utgiver

Finansdepartementet

Språk

norsk

Tema

Finansmarkedene Klima og miljø