Last ned som PDF

266 sider

17.09 MB

Forsiden av dokumentet Magnetkis i betongtilslag

Kunnskapsoppsummering

Magnetkis i betongtilslag Effekt på betongs bestandighet

Sulfidmineraler og spesielt magnetkis kan bidra til nedbrytning av betong. Det har siden 1950-tallet vært rapportert om skader i en rekke land. Gjennomgang av historiske data fra ulike norske forekomster har vist at ca. 10 % av prøvene har innhold av magnetkis og svovel som gjør at de ikke er godkjent iht. gjeldende regelverk. De fleste av disse er fra forekom-ster av knust berg. Rapporten gir en oversikt over skademekanismene, analysemetoder for å detektere magnetkis og svovel i tillegg til metoder for å prøve ut egnethet i betong. Rapporten peker også på behov for videre forskning.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Svein Willy Danielsen, Per Hagelia, Børge Johannes Wigum, Klaartje De Weerdt, Kurt Aasly, Jan Lindgård og Bård Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9780903056274