Last ned som PDF

42 sider

47.86 MB

Forsiden av dokumentet Saltsprutskader på vegetasjon langs veger i Østlandsområdet 2010

Kartlegging

Saltsprutskader på vegetasjon langs veger i Østlandsområdet 2010

Våren 2010 ble det observert uvanlig store saltsprutskader på vegetasjon langs veger på Østlandet. Statens vegvesen initierte derfor et prosjekt som skulle kartlegge omfang av skadene. Resultatet av kartleggingen presenteres i denne rapporten. Det er gjort strekningsvise observasjoner som er sammenliknet med tilsvarende observasjoner i årene 2003 og 2006. Det har til nå ikke vært observert tilsvarende omfang av saltsprutskader på vegetasjon langs veger på Østlandet. Skadene rammer særlig bjørk og opptrer mange steder i stor avstand fra vegen. langs veger på Østlandet. Statens vegvesen initierte derfor et prosjekt som skulle kartlegge omfang av skadene. Resultatet av kartleggingen presenteres i denne rapporten. Det er gjort strekningsvise observasjoner som er sammenliknet med tilsvarende observasjoner i årene 2003 og 2006. Det har til nå ikke vært observert tilsvarende omfang av saltsprutskader på vegetasjon langs veger på Østlandet. Skadene rammer særlig bjørk og opptrer mange steder i stor avstand fra vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Per Anker Pedersen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon