Last ned som PDF

22 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2

Studie

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D2.2 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten er den tredje av totalt seks rapporter fra et to-årige FoU-samarbeid Varige konstruksjoner har med det spanske engineering-selskapet Geocontrol. Samarbeidet er rettet mot utvikling av energieffektive tunneler gjennom prosjektet ENERTUN som Geocontrol leder. ENERTUN gjennomføres i regi av EEA GRANTS, en samarbeidsorganisasjon der EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein gir midler og tilskudd (via Innovasjon Norge) til 16 EU-land i Sentral- og Sør-Europa. Rapporten gir en oversikt over forskjellen i strømforbruk om sommeren og vinteren og plassering i forhold til inngangssonen. Det er sett på forholdet mellom strømforbruk og ÅDT med variasjoner mellom helg og ukedager og om forbruksvariasjon kan knyttes til ventilasjonssystemet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Daniel Octavio de Toledo

Språk

norsk (bokmål)