Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sikkerhetsfaglig råd

Forhåndsutredning

Sikkerhetsfaglig råd Et motstandsdyktig Norge

Sikkerhetsfaglig råd setter strategiske sikkerhetsmål for perioden og er NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025–2028. Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette. Rådet foreslår blant annet å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat.

Publisert

Eiere

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

lov og rett, beredskap