Last ned som PDF

88 sider

3.2 MB

Forsiden av dokumentet Sikkerhetsfaglig råd

Forhåndsutredning

Sikkerhetsfaglig råd Et motstandsdyktig Norge

Sikkerhetsfaglig råd setter strategiske sikkerhetsmål for perioden og er NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for 2025–2028. Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette. Rådet foreslår blant annet å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat.

Publisert

Eiere

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

nsm.no

Tema

lov og rett, beredskap