Last ned som PDF

14 sider

0.81 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av 1,5 grader global oppvarming

Kunnskapsoppsummering

Effekter av 1,5 grader global oppvarming 5 norske prosjekter som med ulik innfallsvinkel belyser temaet

I 2015 vedtok partene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) et mål om å forsøke å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Da avtalen ble vedtatt fantes det lite kunnskap om konsekvensforskjellen mellom 1,5 grader og 2 grader global oppvarming. Forskningsmiljøene ble invitert til å belyse dette. FNs klimapanel (IPCC) ble oppfordret til å levere en spesialrapport som lanseres 8. oktober 2018. Våren 2016 lyste fire programmer i Norges forskningsråd ut midler til forskningsprosjekter for å gi norske forskere en mulighet til å belyse dette temaet og å sende inn bidrag til spesialrapporten. Fem prosjekter ble innvilget og her presenteres sentrale resultater.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk