Last ned som PDF

53 sider

2.02 MB

Forsiden av dokumentet Utforming av støytiltak med fokus på fremtidig vedlikehold

Studie

Utforming av støytiltak med fokus på fremtidig vedlikehold FoU-prosjekt

Omfanget av støytiltak øker og dermed blir det en større mengde konstruksjoner som skal vedlikeholdes. For å imøtekomme denne utviklingen er det viktig at behovet for vedlikehold blir en sentral del i vurderingen av hvilke tiltak som bør velges. FoU-prosjektet: ”Utforming av støytiltak med fokus på fremtidig vedlikehold” belyser denne problemstillingen. Prosjektet ses i sammenheng med FoU-prosjektet som omhandler støyskjermfundamenter. Prosjektet skal synliggjøre ulike støytiltaks levetidskostnader sett i sammenheng med kvalitet og estetikk. Dette bl.a. for at valg av tiltak ikke bare skal tas med utgangspunkt i anleggskostnadene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk