Last ned som PDF

100 sider

3.39 MB

Forsiden av dokumentet Produksjonsregioner for kumelkkvoter

Vedlegg

Forhåndsutredning

Produksjonsregioner for kumelkkvoter Rapport fra arbeidsgruppe

I jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle se på produksjonsregionene for kumelkkvoter i kvoteordningen for melk. I mandatet ble det presisert at arbeidsgruppen skulle foreslå alternative inndelinger i produksjonsregioner, og vurdere disse ut fra hensynet til kostnadseffektiv matproduksjon, landbruk over hele landet og utviklingsmuligheter for produsenter i alle regioner. Arbeidsgruppen skulle også vurdere mulige effekter og konsekvenser knyttet til markedet for kvote, den geografiske fordelingen av kumelkproduksjon, antall bruk, struktur, sysselsetting, annen primærproduksjon, areal i drift og bosetting i distrikter.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Haavard Elstrand mfl

Språk

norsk