Last ned som PDF

138 sider

1.64 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

Forhåndsutredning

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge

Samferdselsdepartementet har gitt Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt i oppdrag å utrede et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyginger nord for Trondheim fra 1.april 2017. Dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift på enkelte ruter er vurdert. I tillegg er det utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard. En samfunnsøkonomisk vurdering av driftsopplegg for å betjene Værøy og Røst mot Bodø er også utarbeidet.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Møreforskning AS og Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Svein Bråthen mfl

Språk

norsk