Last ned som PDF

59 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Ny kunnskap om veger og dyreliv

Retningslinjer

Ny kunnskap om veger og dyreliv En oversikt over ny relevant kunnskap fra to CEDR-rapporter

Vegmyndigheter har de siste tiårene i økende grad blitt klar over de negative effektene veger har på dyrelivet. Siden EUs og Statens vegvesens håndbok (COST 341 og V134) på feltet ble publisert på tidlig totusentall, har det kommet mye ny kunnskap som kan oppdatere/supplere håndbøkene. I 2013 startet CEDR et forskningsprogram på veger og dyreliv, med den hensikt å samle eksisterende og frembringe ny kunnskap. Denne rapporten tar for seg de resultatene fra forskningsprogrammet som er relevant for håndbok V134. Rapporten gir retningslinjer for effektiv planlegging, etterundersøkelser og drift og vedlikehold av avbøtende tiltak, i tillegg til avbøtende tiltak rettet mot flaggermus. Det gis anbefalinger om hvilke deler av håndbok V134 retningslinjene er relevant for, sammen med et sammendrag av resultatene fra forskningsprogrammet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk