Last ned som PDF

124 sider

3.45 MB

Forsiden av dokumentet Det nye arbeidsmarkedet

Kunnskapsoppsummering

Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapssstatus og problemstillinger

Denne artikkelsamlingen inneholder seks artikler som beskriver trender og kunnskapsbehov på området «Det nye arbeidsmarkedet». Betegnelsen «Det nye arbeidsmarkedet» har blitt benyttet for å beskrive visse utviklingstrekk som har vært spesielt synlige det siste tiåret. I denne artikkelsamlingen er valgt ut seks temaer som forhåpentligvis fanger opp noe av den nye utviklingen. Artiklene er samlet under seks temaområder: atypiske ansettelsesforhold, innvandrernes arbeidsmarked, omstillinger i arbeidslivet, sykefravær, eldre arbeidstakere og lønnsdannelse og lønnsforskjeller.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfatter

Pål Schøne

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv