Last ned som PDF

83 sider

1.61 MB

Forsiden av dokumentet Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter

Forhåndsutredning

Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter Utredning av fylkeskommunale forskjeller

Kommunal‐  og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt om bistand til en utredning av utgiftsbehovet til hurtigbåter og ferjer, som er en av delkostnadsnøklene i inntektssystemet. Hensikten med utredningen er å belyse fylkeskommunale forskjeller. Denne utredningen skal være et faglig innspill til utarbeidelse av ny delkostnadsnøkkel for båter og ferjer. Denne nøkkelen skal bidra til en fordeling mellom fylkene, basert på objektive kriterier. Beregning av nivået på rammen som er til fordeling skal ikke være en del av denne utredningen.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Møreforskning AS

Forfattere

Hilde J. Svendsen, Falko Müller, Harald Thune‐Larsen og Svein Bråthen

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner