Last ned som PDF

136 sider

2.25 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Kunnskapsoppsummering

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Det er derfor behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte. Dette er et arbeid som berører alle de instansene som arbeider med barn og unge. Formålet med denne rapporten har vært å oppsummere kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge. Rapporten sammenfatter kunnskap om tegn og signaler hos barn som lever i ulike risiko situasjoner. Et slikt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne gi råd til de som arbeidere med barn og unge. Denne rapporten skal gi en oversikt over kunnskapsgrunnlaget på området og benyttes som grunnlag for videre systematisk utredning i arbeidet med tidlig identifisering og oppfølging.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Geir Møller

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg