Last ned som PDF

184 sider

5.41 MB

Forsiden av dokumentet Organisering, effektivitet og rettssikkerhet

Evaluering

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Hovedformålet med evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan fylkesnemndene fungerer i dag sett i forhold til intensjonen med nemndene. Opprettelsen av Sentralenheten var hensiktsmessig og har styrket den administrative styringen av nemndene. Nemndstrukturen for øvrig fremstår som et lite egnet virkemiddel for økt måloppnåelse

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Forfatter

Tor Egil Viblemo mfl

Språk

norsk