Last ned som PDF

43 sider

1.95 MB

Forsiden av dokumentet Organisering av Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning

Evaluering

Organisering av Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning

Toll- og avgiftsetaten har det siste tiåret foretatt flere enkeltstående omorganiseringer av sin ytre forvaltning, som har ført til færre organisasjonsenheter og overføring av ressurser fra administrasjon og ledelse til operativ drift. Enkelte tolldisitrikter er slått sammen og ca. 40 tollsteder er lagt ned.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk