Last ned som PDF

48 sider

1.13 MB

Forsiden av dokumentet Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Forhåndsutredning

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Data til kartleggingen er i all hovedsak innhentet gjennom spørreundersøkelse og intervju.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Samfunnsøkonomisk analyse AS

Forfattere

Markus Gyene, Marthe Norberg-Schulz, Rolf Røtnes og Mikkel Myhre Walbækken

Språk

norsk

ISBN

9788283951011

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

sysselsetting i distriktene

Virkemidler

kompetanse/rekruttering

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet