Last ned som PDF

84 sider

0.96 MB

Forsiden av dokumentet Drivere bak investeringer i norske kommuner

Studie

Drivere bak investeringer i norske kommuner

I perioden 2003-2018 økte samlet brutto investeringsutgifter for norske kommuner med omtrent 40 prosent. Befolkningen har i samme periode økt med ca. 15 prosent. Investeringsveksten blant norske kommuner kan altså ikke alene forklares med befolkningsvekst. Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere drivere bak veksten i investeringsnivået i kommunene over tid. Utgangspunktet er et historisk høyt investeringsnivå i kommunesektoren og en betydelig gjeldsoppbygging i kommunal sektor over tid

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfattere

Marianne Haraldsvik, Arnt Ove Hopland og Sturla Kvamsdal

Språk

norsk

ISBN

9788275706131

Tema

økonomi

Nøkkelord

økonomi, investeringer