Last ned som PDF

62 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Kompetansekartlegging - lærere i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring

Kartlegging

Kompetansekartlegging - lærere i grunnleggende norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring

Det er fastsatt nye læreplaner i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter gjeldende fra skoleåret 2007-2008. Disse læreplanene skiller seg fra andre læreplaner i Kunnskapsløftet ved at de er nivåbaserte og aldersuavhengige. Dette betyr at kompetansemålene er gruppert etter nivå og ikke etter årstrinn. Læreplanene er dessuten uten sluttvurdering med karakter. Det er også utviklet kartleggingsverktøy og veiledningsmateriell til læreplanen i grunnleggende norsk. Rambøll Management har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å evaluere implementeringen av de nye læreplanene i grunnleggende norsk og morsmål over en treårsperiode, fra 2008 til 2010. Denne kartleggingen av kompetansen til lærere som underviser grunnleggende norsk, morsmål og/eller tospråklig fagopplæring er første del av følgeevalueringen. Kartleggingen vil gi viktig bakgrunnsinformasjon om kompetansen hos de lærerne som underviser i fagene, og som dermed også er å anse som hovedaktører i implementeringen av de nye læreplanene. I denne rapporten presenteres resultatene fra kartleggingen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning