Last ned som PDF

85 sider

2.6 MB

Forsiden av dokumentet Forvaltning av 
strandsonen

Evaluering

Forvaltning av strandsonen Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Institutt for landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) prosjektet «Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» i 2014-15. Rapporten gjennomgår de statlige planretningslinjene: Vi finner få indikasjoner på at retningslinjene har hatt en vesentlig effekt på planleggingen av strandsonen så langt. Retningslinjene bør likevel vurderes videreutviklet. Konkret bør retningslinjenes formål og målsetning tydeliggjøres. Det bør også foretas en gjennomgang av soneinndelingen, bl.a. med sikte på en klarere differensiering.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Kjell Harvold, Knut Bjørn Stokke og Arne Tesli

Språk

norsk

ISBN

9788283090581