Last ned som PDF

21 sider

0.12 MB

Forsiden av dokumentet NOU 1989:5 - En bedre organisert stat

NOU

NOU 1989:5 - En bedre organisert stat NOU 1989:5

Hvordan skal staten så kunne organisere sin virksomhet bedre? Utvalgets svar på dette spørsmålet er at staten må velge mellom organisasjons- og tilknytningsformer på en mer bevisst og systematisk måte enn det som har vært vanlig. En må velge organisasjonsformer som er tilpasset de enkelte virksomheters karakter og det styringsbehovet som overordnet politisk myndighet har. Dernest må statsmyndighetene utvikle de organisasjons- og styringsformer en vil benytte, slik at den politiske styringen i all hovedsak knyttes til løsningen av spørsmål som har prinsipiell og strategisk betydning, mens en i større grad lar virksomhetene selv innrette den praktiske virksomhet innenfor mål, rammer og retningslinjer som er trukket opp på det politiske plan. Bedre styring i stort og mindre styring i smått må være en generell regel for utforming av virksomhetenes organisasjons- og rammebetingelser.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet