Last ned som PDF

109 sider

8.41 MB

Forsiden av dokumentet Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)

Strategi/plan

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur,

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgivere

Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk