Last ned som PDF

75 sider

2.68 MB

Forsiden av dokumentet Transportstandard for sykkel

Studie

Transportstandard for sykkel Vurdering av ulike faktorer

Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KLD) og KS. Hensikten med samarbeidet er å videreutvikle de regionale transportmodeller (RTM) med vekt på delområdemodeller (DOM) for storbyområdene. Prosjektet om sykkel er et forslag til kategoriseringer av transportstandard for sykkel knyttet til grunnkretser for bruk i de regionale modellene for persontransport (RTM).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utførere

Asplan Viak og SINTEF AS

Språk

norsk