Last ned som PDF

158 sider

3.6 MB

Forsiden av dokumentet Innovasjon i offentlig sektor

Kunnskapsoppsummering

Innovasjon i offentlig sektor Kunnskapsoversikt og muligheter

Denne rapport inneholder en oversikt over hva som er skrevet om innovasjon i offentlig sektor i offentlige rapporter i Norge og i utlandet og i norske og internasjonale akademiske artikler. På dette grunnlaget lager vi sammendrag og synteser over vesentlig temaer om hva som er erkjente drivkrefter, forutsetninger, barrierer og utfordringer for innovasjon i offentlig sektor og hvor det fins store kunnskapshull og behov for forskningsinnsats. I tillegg inneholder rapporten en diskusjon av begreper knyttet til innovasjon og offentlig sektor samt ti konkrete og aktuelle eksempler på suksessrike innovasjoner i offentlig sektor i Norge på forskjellige områder. Det gir anledning til å vise Forskningsrådets eksisterende aktiviteter for innovasjon i offentlig sektor og levere en rekke forslag til fremadrettede handlingspunkter som kan medvirke til å realisere innovasjonspotensialet til offentlig sektor – også i relasjon til næringsliv og samfunn.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9781905305452