Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Takt og utakt med kommunestrukturen

Kartlegging

Takt og utakt med kommunestrukturen NIVI Rapport 2018:5

Rapporten inneholder dokumentasjon fra et kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge kommunenes organisering av viktige tjenester som grunnlag for en sammenlikning av befolkningsgrunnlaget for tjenestene med gjeldende kommunestruktur.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NIVI

Forfatter

Geir Vinsand

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

organisering

Analysekriterier

samstemthet