Last ned som PDF

33 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Forskningsbasert evaluering av ordningen med veilederkorps

Evaluering

Forskningsbasert evaluering av ordningen med veilederkorps Delrapport

Spørreundersøkelsene som ble gjennomført høsten 2012 blant skoleeiere, skoleledere og veiledere i Veilederkorpset tydet på at ordningen med Veilederkorps ble svært godt mottatt og at ordningen særlig hadde bidratt til endring og utvikling på skoleledernivå. I tillegg identifiserte spørreundersøkelsene en rekke problemstillinger/undersøkelsesspørsmål som har blitt belyst i casestudiene som er gjennomført i fase 3. Dette handlet blant annet om: Hvilke behov og utfordringer står ulike veisøkere (kommuner) overfor? Er det noen områder som utpeker seg som særlig utfordrende og hvordan kan veiledning fra Veilederkorpset imøtekomme utfordringene? Hvordan er rolle- og ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene som inngår i ordningen, herunder skoleeiere, skoleledere, lærere og veiledere i Veiledekorpset? Hvilke resultater er oppnådd som en følge av veiledningen?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no