Last ned som PDF

22 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til revisjon av Signalloven

Forhåndsutredning

Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven)

Kartverket er statens fagorgan for kart og oppmåling. Det er en viktig oppgave for Kartverket å utvikle og vedlikeholde nasjonale retningslinjer, standarder og regelverk for kart og geodata, foruten å stimulere til faglig samarbeid. Signalloven fra 1923 omhandler et saksområde hvor det har skjedd en betydelig teknologisk og samfunnsmessig utvikling. Kartverket tok derfor i 1994 initiativet til å utrede behovet for administrative regler for fastmerkenett, herunder eventuelle behov for endringer i Signalloven. Under arbeidet kom utvalget frem til at en bedre administrasjon av fastmerkenett er sterkt ønskelig og best kan oppnås ved en omfattende revisjon av Signalloven. Utvalget kom også til at revisjonen av Signalloven ble så omfattende at det bør vurderes å gi den nytt navn, f eks Lov om oppmålingsarbeid. Arbeidet ble avsluttet 9. juli 1998. Kartverket legger herved frem resultatet av utvalgets arbeid.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Virkemidler

regelverk