Last ned som PDF

49 sider

2.73 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsprosjekter

Kartlegging

Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsprosjekter Klimavennlig stasjonær energiteknologi, CO2 håndtering, miljøvennlig transport og stasjonær hydrogen

Eier

Norges forskningsråd

Mottaker

Energidepartementet

Språk

norsk