Last ned som PDF

334 sider

1.94 MB

Forsiden av dokumentet Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

Kunnskapsoppsummering

Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010 Dokumentasjon og debatt

Temaet for denne rapporten er statlig boligpolitikk i Norge fra ca. 1970 til 2010, et tidsrom hvor det skjedde store endringer i boligsektorens offentlige støtte- og reguleringsordninger. Viktige boligpolitiske endringsprosesser i det aktuelle tidsrommet dokumenteres og analyseres i rapporten. I det som følger er det også viet stor plass til samtidige og ettertidige debatter knyttet til viktige boligpolitiske endringer (derav rapportens undertittel dokumentasjon og debatt). Rapporten er ment å fungere som et oppslagsverk for forskere, journalister, politikere, embetsverk og representanter for den opplyste allmennhet. Hovedformålet med rapporten er på denne måten å bidra med kunnskap til de som utformer, diskuterer og interesserer seg for norsk boligpolitikk. I tillegg er rapporten ment å supplere den eksisterende forskningslitteraturen om de boligpolitiske endringene de siste førti årene. Endelig er rapporten ment som et bidrag til forskningen om velferdsstatens utvikling i bred forstand. Dokumentasjonen og analysene i rapporten vil være interessante for historikere og samfunnsvitere som ønsker å utforme helhetlige synteser om den politiske utviklingen i Norge etter 2. verdenskrig.

Publisert

Eier

Husbanken

Forfatter

Jardar Sørvoll

Språk

norsk

ISBN

9788278943878