Last ned som PDF

148 sider

2.77 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019

Evaluering

Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 Delrapport 1

I denne rapporten presenteres de første resultatene fra evalueringen av den nasjonale rektorutdanningen i perioden 2015-2019. Formålet med rapporten er å undersøke hvordan rektorutdanningen fungerer sett opp mot de formulerte målene (programkvalitet), på hvilken måte deltakelse i rektorutdanningen bidrar til bedre utførelse av lederjobben i den praktiske hverdagen (resultatkvalitet), og gjennom evalueringen å bidra til forbedring av «beste praksis» på rektorutdanningen (forbedring og utvikling).

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og NTNU Samfunnsforskning AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275704991