Last ned som PDF

143 sider

3.17 MB

Forsiden av dokumentet Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker

Evaluering

Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede

Arbeidsgruppen med mandat til å gjennomgå regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede ble oppnevnt 1. november 2010. I denne rapporten foreslås både en ny forskrift for avhør av særlig sårbare personer, samt flere lovendringer.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8274811127

Tema

lov og rett, beredskap

Virkemidler

regelverk