Last ned som PDF

114 sider

2.13 MB

Forsiden av dokumentet Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Kunnskapsoppsummering

Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Bakgrunnen for denne rapporten er den økende bekymringen som har vært uttrykt både i media, fra politisk hold og fra forskerhold for økningen i unge mottakere av helserelaterte ytelser. Denne rapporten konsentrert undersøker unge som forsørges av staten versus unge som forsørges av familien. Rapporten finner at det har vært en økning i både antallet og andelen mottakere av midlertidige helserelaterte ytelser i perioden 1992 til 2012. For den varige helserelaterte ytelsen uførepensjon, finner vi at antallet unge mottakere har økt siden 1995. Men andelen unge uføre er relativt stabil over tid. Derimot finner vi at det har vært en økning i antallet og andelen mottakere av midlertidige ytelser under 25 år. Det kan dermed virke som den offentlige forsørgelsen av unge voksne kommer inn på et tidligere tidspunkt i livsløpet enn det som var tilfellet for 15–20 år siden.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Forfattere

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788232401390

Tema

Arbeidsliv