Last ned som PDF

58 sider

2.62 MB

Forsiden av dokumentet Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)

Statusrapport

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) Resultater og høydepunkter fra åtte FME-er. Sluttrapport 2009 - 2017

I 2009 etablerte Forskningsrådet de første åtte forskningssentrene for miljvennlig energi(FME). FME-ordningen var et direkte resultat av Stortinges klimaforlik i 2008 og den sterke økningen i forskningsmidler som ble vedtatt gjennom dette forlliket. FME- ordningen bygger på erfaringer fra Forskningsrådets ordninger med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Sentre for fremragende forskning (SFF), og på anbefalinger i den første Energi21-strategien. Denne rapporten gir et innblikk i en del av resultatene og erfaringene fra den første runden med FME-er.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037359

Tema

Energi utdanning og forskning

Analysekriterier

erfaringer resultater