Last ned som PDF

19 sider

4.1 MB

Forsiden av dokumentet Innlandsutvalget

Vedlegg

Forhåndsutredning

Innlandsutvalget Sluttrapport

Rapporten er utarbeidet av Innlandsutvalget, et Regjeringsoppnevt utvalg med mandat til å se på muligheter for vekst for næringslivet i Innlandet. Rapporten legger vekt på å identifisere satsinger med stort potensiale for vekst og verdiskapning. Det er fremmet konkrete forslag for hva Innlandet selv (næringsliv og regionale myndigheter) må bidra med, samtidig er behovet for statlig tilrettelegging omtalt.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Sverre Narvesen mfl.

Språk

norsk

Tema

Næringsliv

Nøkkelord

Næringsutvikling, verdiskapning