Last ned som PDF

20 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie

Kunnskapsoppsummering

Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie

SINTEF er engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet i FoU-programmet Bevegelse som har pågått siden 2017 og avsluttes i 2021. Målet er å øke forståelsen for hvordan drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger kan bidra til å øke andelen fotgjengere og syklister. FoU-programmet er delt opp i fire arbeidspakker der denne rapporten inngår i arbeidspakke 2 Drift, metoder og utstyr. GsA-standarden har de senere årene i stadig større grad blitt tatt i bruk på gang- og sykkelveger. Som en følge av dette ønsker Statens vegvesen å heve sin kompetanse om drift, metoder og utstyr som benyttes for fjerning av snø og is på gang- og sykkelveger. GsA er den høyeste driftsstandarden som betyr bar asfalt i tidsrommet 0600-2300 hele året. For å oppnå bar veg brukes salt for anti-icing, de-icing og antikompaktering sammen med kosting/brøyting for å fjerne den snøen som saltet ikke klarer å smelte. Foreliggende rapport er i hovedsak utarbeidet som følge av et økende bruk av GsA på gang- og sykkelveger de siste årene. I Trondheim har man også de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. Det har blitt stilt spørsmål om salting kan være årsaken til disse teleskadene. Foreliggende litteraturstudie belyser eksisterende kunnskap om telehiv, teleløsning og rollen salt spiller i disse prosessene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Hampus Karlsson og Torun Rise

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788214063165

Tema

Transport og kommunikasjon