Last ned som PDF

128 sider

5.27 MB

Forsiden av dokumentet Rovviltbestandens betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser

Forhåndsutredning

Rovviltbestandens betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser

IBIO har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet gjennomført «en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon basert på norske ressurser». Formålet er «å belyse om det er ulik utvikling i områder der rovviltbestandene påvirker driften og områder som sjelden eller aldri opplever tap av beitedyr til rovvilt». Utredningen ble startet i november 2015 med sikte på intern høring fra mars 2015 og sluttrapport innen 1. juni 2016. Utredningen skal på en objektiv måte belyse betydningen av rovviltbestandene for utviklingen i landbruket. Det må derfor samtidig tas til vurdering andre sentrale påvirkningsfaktorer, slik som strukturendringer og driftsmessige forhold som kan ha betydning for utviklingen i landbruket. I tillegg skal utredningen vurdere om tilpassingen av beitenæringen i prioriterte rovviltområder og tilretteleggingen for beitebruk i prioriterte beiteområder, er gjort på en hensiktsmessig måte

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfatter

Geir-Harald Strand

Språk

norsk

ISBN

9789197500289

Tema

Mat, fiske og landbruk