Last ned som PDF

62 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av nedleggelse av bomringen i Trondheim. Bomringen 12 måneder etter

Studie

Effekter av nedleggelse av bomringen i Trondheim. Bomringen 12 måneder etter

Denne delrapporten dokumenterer resultater fra prosjekt 6013301 Samfunnsøkonomiske effekter av bompengefinansiering. Formålet har vært å vurdere de trafikale konsekvensene ved nedleggelsen av Trondheimsringen. I tillegg har det blitt foretatt en vurdering av om nedleggelsen har hatt noen konsekvenser for omsetningen i Midtbyen. Teknologirapport 2469 fra 2006 presenterte trafikkendringer fra de første 2,5 månedene etter nedleggelsen. I denne rapporten presenteres mer langsiktige effekter.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)