Last ned som PDF

119 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the national research school scheme

Evaluering

Evaluation of the national research school scheme

Nasjonale forskerskoler, eller PhD skoler, har lange tradisjoner i andre land, men ble i Norge først formalisert under et nasjonalt program i 2008. De fem første skolene under satsingen ble etablert i 2008. Deretter fulgte ti skoler i 2012 og syv skoler i 2015. Satsingen organiseres og finansieres gjennom Norges forskningsråd. Hovedkonklusjonen i denne evalueringen er at forskerskolene har ført til økt nasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøer, og at kvaliteten på tilbudet til doktorgradsstudentene er høy. Rapporten anbefaler at Forskingsrådet bør vurdere en mer differensiert forskerskoleordning, med differensiert finansering og differensierte evalueringskriterier.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Fredrik Niclas Piro, Siv-Elisabeth Skjelbred, Dag W. Aksnes, Kjersti Nesje og Pål Børing

Språk

engelsk

ISBN

9788232703340

Tema

utdanning og forskning

Analysekriterier

kvalitet