Forhåndsutredning

Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2019 Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

Å forenkle og forbedre brukerens møte med offentlige tjenester er en viktig føring for offentlige virksomheter. Tjenester i kunnskapssektoren har et bredt spekter av målgrupper – elever og foresatte, de som skal i gang med studier, de som studerer, de som har studert, lærere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, forskere og ulike virksomheter. En tjenestekjede handler om å forenkle brukerreiser som omfatter flere aktører. Ved å se på ulike prosesser og styrke samarbeidet mellom involverte aktører, dele og gjenbruke offentlige data hvor det er aktuelt, kan brukeropplevelsen bli bedre. Denne rapporten handler om forslag til tjenestekjeder i kunnskapssektoren og er utarbeidet av faggruppen for tjenestekjeder september 2019. Seks tjenestekjeder anbefales av faggruppen, og vil bli beskrevet nærmere i denne rapporten.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

samordning digitalisering tjenester

Analysekriterier

mulighetsrommet