Last ned som PDF

57 sider

1.16 MB

Forsiden av dokumentet Risikoanalyse av jernbanereformen

Forhåndsutredning

Risikoanalyse av jernbanereformen Hovedrapport

Denne rapporten dokumenterer Safetecs resultater fra gjennomført overordnet risikoanalyse av jernbanereformen. Rapporten støtter den separate fareloggen med en nærmere beskrivelse av de enkelte farer og tiltakstyper

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Safetech Norge AS

Forfattere

A. Bjerke, K. E. Fotland, G. Hauland, T.H. Knutsen, L.K. Larsen, S. Oltedal, A. L. Steinsholt og H. K. Thorsen

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Jernbane, Kollektivtransport

Virkemidler

reform

Analysekriterier

risiko