Last ned som PDF

70 sider

3.43 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2016

Statusrapport

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2016

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin rapport for sommeren 2016. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2015.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Teknisk beregningsutvalg og Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Forfatter

Lars-Erik Borge mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Kommunenes økonomi, Fylkeskommunenes økonomi