Last ned som PDF

41 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT

Evaluering

Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020

Formålet med denne rapporten er å belyse digitalisering i olje- og gassbransjen i Norsk sektor og fremheve utfordringer, spesielt knyttet til IKT-sikkerhet og OT-systemer, samt gi anbefalinger til næringen og Ptil. Arbeidet er i hovedsak basert på dokumentgjennomgang, intervju, og arbeidsmøter. Intervju har blitt gjennomført med operatør- og leverandørselskap. Denne rapporten er en av seks SINTEF-rapporter fra prosjektet: "IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020". Prosjektet har innhentet kunnskap om risiko, sårbarheter og IKT-sikkerhet for industrielle IKT-systemer.

Publisert

Eier

Havindustritilsynet

Utgiver

Havindustritilsynet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Geir K. Hanssen, Tor Onshus, Martin Gilje Jaatun, Thor Myklebust, Maria Ottermo og Mary Ann Lundteigen

Språk

norsk

Tema

Energi

Nøkkelord

olje- og gass

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

utfordringsbildet risiko