Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT

Evaluering

Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020

Formålet med denne rapporten er å belyse digitalisering i olje- og gassbransjen i Norsk sektor og fremheve utfordringer, spesielt knyttet til IKT-sikkerhet og OT-systemer, samt gi anbefalinger til næringen og Ptil. Arbeidet er i hovedsak basert på dokumentgjennomgang, intervju, og arbeidsmøter. Intervju har blitt gjennomført med operatør- og leverandørselskap. Denne rapporten er en av seks SINTEF-rapporter fra prosjektet: "IKT-sikkerhet – Robusthet i petroleumssektoren 2020". Prosjektet har innhentet kunnskap om risiko, sårbarheter og IKT-sikkerhet for industrielle IKT-systemer.

Publisert

Eier

Petroleumstilsynet

Utfører

SINTEF

Forfattere

Geir K. Hanssen, Tor Onshus, Martin Gilje Jaatun, Thor Myklebust, Maria Ottermo og Mary Ann Lundteigen

Språk

norsk

Tema

Energi

Nøkkelord

olje- og gass

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

utfordringsbildet risiko